Inco AS fokuserer på levering av helsetjenester og helsepersonell til operatører og kontraktørselskaper i oljeindustrien nasjonalt og internasjonalt. Vi kan levere alt fra operatørbedriftshelsetjeneste til enkeltstående sykepleiere i korttidsengasjement.

Vi server også dykkeselskaper med legevaktsordninger ved dykkeoperasjoner internasjonalt.

 

Inco søker kontakt med sykepleiere som har nødvendig kurs og attester for arbeid på norsk kontinentalsokkel og ombord på fartøy. I hovedsak vil dette dreie seg om gyldig sikkerhetskurs og helseattest for skip.

Les mer om dette her.